Емболизация на Миома


Избор на емболизация
митове и факти

Миомата е предраково заболяване – Миомата не е онкологично заболяване или предразполагащ фактор за развитието му.

 

Злокачествен тумор произхождащ от гладкомускулните клетки на матката е лейомиосаркома, който се среща изключително рядко и не е резултат от злокачесвено израждане на миомния възел. Следователно мотивите за хирургично отстраняване на матката, за да се избегне развитието на злокачесвен тумор са напълно неоснователни.

Миомите на матката винаги подлежат на активно лечение – При безсимптомните миоматозни възли, при жени които не планират бременост не се налага лечение

 

Всеки миоматозен възел трябва да бъде отстранен дори когато е малък – Прогнозиране процеса на нарастване на миомата е невъзможено и непредсказуемо. Всеки случай се оценява индивидуално и в динамика, в зависимост от наличието на оплакванията на пациентката, възрастта и планирането на бременост. Винаги трябва да помним, че с настъпването на менопаузата, развитието на миомата се забавя и спира.

 

Хирургичното отстраняване на матката е единственото радикално лечение при миома – В болшинството слуачаи на пацентката не се предлага алтернативно лечение обяснявайки и, че операцията е напълно безопасна и лесно поносима.

 

Отстраняването на матката не е проста и безопасна операция, без никакви последствия и не може да се разглежда като основен метод на лечение при жени, които не планират бременост. Доказано е, че тези пациентки след хирургична операция по - често страдат от сърдечно - съдови заболявания, ендокринни нарушения, покачване на теглото, разтройство на нервната система, честа промяна на настроението.

 

Миомата на матката е причина за безполодие – Миомата на матката не може да бъде пречка за забременяване, но може да повлияе на износването на плода. Не  при всички случаи е наложително отстраняване на миоматозните  възли преди бремеността.

 

Върху  протичането  на бремеността влияят предимно миомите с растеж към маточната кухина. Важно в тези случай е, да се вземе правилно решение, което е строго индивидуално в оценка на риска, кое ще повлияе повече върху износването на плода – миоматозния възел или образуваната постоперативно ръбцова тъкан в стената на матката.

 

Когато миомата нараства трябва да се оперира – Оценката на динамиката и размерите на миомата с УЗ не е най-точния метод Обективен метод за оценка е МРТ.

 

Ако при контролния преглед е установено нарастване на миомата или развитие на нови миоматозни възли, но вие нямата никакави оплаквания, безпокойството е излишно. Разликата в размерите от няколко милиметра при УЗ изследване може да бъде резулата от начина на измерване. Повторете прегледа след 3-4 месеца и помнете –нарастването на миомата не е признат за злокачествена трансформация.