Емболизация на Миома


Избор на емболизация
метод

Емболизация на маточната артерия (ЕМА) – метод на лечение на миомите на матката

Матката се кръвоснабдява основно от маточните артерии (артерия утерина) и в по-малка степен от други артериални съдове. Образуваната мрежа от кръвоносни съдове позволява поддържането на пълноценно кръвоснабдяване на органа дори при пълно прекъсване кръвотока в маточната артерия.

Миоматозните възли се кръвоснабдяват само от маточната артерия и по-рядко от артериите на яйчниците, като липсва комуникации с други артериални съдове.

 

Как се извършва емболизацията?

След поставяне на местна упойка в областта на бедрената артерия или артерията на ръката (артерия брахиалис) в съда се въвежда тънък катетър (до 1,5 мм), с който под рентгенов контрол се достига до маточната артерия. Процедурата е абсолютно безболезнена. През катетъра се инжектира контастна материя за изобразяване на цялостната съдова мрежа, хранеща миомния възел. Следва въвеждане през катетъра на малки частици (ембологенен материал), които напълно запушват съда хранещ миомата. Последователно се емболизират лявата и дясна маточни артерии.

Поради особеностите на кръвоснабдяване на миомните възли, при въвеждане на ембологенния материал навътре в ствола на маточната артерия, той попада избирателно в артериите на миомните възли независимо от техния брой. Този процес е улеснен от ниското съдово съпротивление в артериалната мрежа  на миомата и по - големия им диаметър.

Целият процес на емболизация се извършва под рентгенов контрол, като се проследява изпълването на съдовете с ембологенния материал и се следи достигането на т. нар. крайна точка - забавяне на кръвотока до пълна стаза.

С прекъсването на кръвоснабдяването към миоматозните възли, започва процес на некроза на гладкомускулните клетки и постепенното им заместване със съединителна тъкан – фиброзиране. Това води до превръщане на миоматозния възел в конгломерат от съединителна тъкан, която се явява оздравителен процес. Когато миоматозния възел е върху маточната стена, в резултат на фиброзата размерите му намаляват 3-4 пъти и се превръща в ръбец. Част от миоматозните възли, които са нарастнали към маточната кухина вследствие на фиброзта се откъсват от маточната стен, попадат в маточната кухина и се изхвърлят – експулсация.