Емболизация на простата


Избор на емболизация
специалисти

Доц. Елисавета Вълчева

Специалист образна диагностика, Началник отделение "Образна диагностика"

Завършва медицина – 1979 г. в МУ – София

Придобита специалност:

Образна диагностика – 1986 г.

Допълнителни квалификации:

МДКТ диагностика

Абдоминална ехография

Интервенционална ренгтенология

1997 – Придобита образователна степен "доктор"

1999 – Доцент по образна диагностика и интервенционална рентгенология– МНКБ, София

Специализации:            

Specialization in field of invasive treatment of the peripheral

vascular diseases at Institute for clinical and Experimental medicine,

PragueCzech Republic

Specialization in radio vascular treatment of the abdominal aneurysms at AKH, Vienne, Austria

Specialization in radio vascular treatment of BPH, Hospices Civil de Lyon

Specialization in radio vascular treatment of UF - Bucharest

                                                                                                                                                                                       

Д-р Кристиян Иванов

Специалист вътрешни болести и инвазивна кардиология

Завършва медицина - 1991 г. в МУ – Варна

Придобита специалност:

Вътрешни болести - 1997 г, МУ – Варна

Специализирал "Вътрешни болести" в Белгия

Допълнителна квалификация:

Инвазивна кардиология - 2010 г., МУ – София

Посещавал е различни курсове за обучение в направленията инвазивна,спешна и интензивна кардиология у нас и в чужбина