Емболизация при онкологични заболявания


Избор на емболизация
полезна информация

.

Предпроцедурни изследвания

 1. Хемоглобин, еритроцити, левкоцити и тромбоцити
 2. Серумен креатинин
 3. ASAT, ALAT, ALP, LDH, серумен билирубин
 4. Общ белтък и албумин в серума
 5. Кръвна захар
 6. РТ, INR
 7. Алфа фетопротеин
 8. Пикочна киселина
 9. КАТ с контраст с описание на артериалната и венозната фаза, размера на метастазите и общата маса спрямо здравия черен дроб, състоянието на порталната вена, наличие на колатерално кръвоснабдяване.

 

Противопоказания за DEBIRI

 1. Общ билирубин > 51.3 mol/L
 2. Наличие на асцит
 3. Серумен албумин < 20 g/L
 4. Серумен креатинин > 177 mcmol/L
 5. Child-Pugh С ст.
 6. Заместване на >60% от черния дроб от тумор
 7. Алергия към контраст
 8. Частична или пълна тромбоза на порталната вена.
 9. Трансаминази > 150 IU/L