Емболизация на простата


Избор на емболизация
метод

Пациентът се хоспитализира същия ден или предната вечер. Дават се леки успокоителни за подобряване на комфорта по време на процедурата. Въвежда се в специална ангиографска зала, където в условията на пълна стерилност и след локална кожна анестезия се поставя абокат в артерията на лявата ръка. През него се вкарва водач и микрокатетър, чрез който се достига до простатната артерия и се прави ангиография на артериите в малкия таз за установяване на съдовата анатомия. След това през малка спринцовка се инжектират микросфери, които блокират кръвоснабдяването на разрастналата се от болестния процес жлеза. Изважда се микрокатетърът и с това процедурата е завършена. Прави се првръзка на пункционното място на ръката, която се сваля след 3 часа.

Предимствата на ендоваскуларната емболизация на простатата са, че няма обща анестезия, няма кървене, пациентът е контактен и може да комуникира с екипа по време на процедурата. Няколко часа след интервенцията може да се обслужва сам и да прави кратки разходки из коридорите на клиниката.

След изписването се продължава с медикаментозното лечение още 2-3 седмици, след което се прекратява. Осъществява се клиничен контрол от уролог на 1, 3 и 6 месец. Извършва се ехография на простатната жлеза и се попълва отново въпросника за симптомите и качеството на живот.