Емболизация при онкологични заболявания


Избор на емболизация
кои пациенти са подходящи

Трансартериалната химиоемболизация (ТАСЕ) като основен или допълнителен метод за лечение на Вашето заболяване. Този вид лечение има за своя логическа основа факта, че 80-90% от кръвоснабдяването на чернодробните тумори се осъществява от чернодробната артерия, докато това на нормалната тъкан в 75% е от порталната вена. Това създава предпоставки за постигане на значим терапевтичен ефект при ограничаване на системните въздействия и тези върху нормалния паренхим. Осъществява се, като през тънък катетър (тръбичка) се вкарва в артерията на черния дроб смес от химиотерапевтик и многи малки сфери също така и малки количества контрастно вещество , които запушват крайните разклонения на артериите кръвоснабдяващи тумора. Всичко това създава много високи концентрации на химиотерапевтик в тумора и многократно по-ниски извън черния дроб, което е важна предпоставка за по-слабо изразени токсични ефекти в сравнение с венозно прилаганата химиотерапия. Показани за това лечение са пациенти с първичен карцином на черния дроб и чернодробни метастази, които не са подходящи за хирургично лечение или не показват положителен резултат от системната химиотерапия. Целта е да се постгне пълен или частичен отговор на тумора или  стабилизация на заболяването, като част от болните след лечението имат възможност да се лекуват хирургично.    

Прочетете тази информация внимателно и ако сметнете за необходимо я обсъдете с Вашия лекуващ лекар и Вашето семейство. Не се колебайте да задавате въпроси.